Cas bataryası

Okullarımızda birçok çocuk öğrenme alanlarıyla ilgili sorunlar yaşamakta ve bu sorunlar doğru bir şekilde tanılanamadığı ve doğru müdahale edilmediği için ”tembel” diye etiketlenmektedir.Oysa hiçbir çocuk önünde bir engeli olmadıkça kendisini başarısızlığa terk etmez. Yaşıtları kendini gösterebiliyorken ve kendisini iyi hissedebiliyorken o akademik başarısızlığı her alana yaymakta kendisini yetersiz ve değersiz hissetmektedir.

CAS, 5-17 yaş okul çağı çocuklarının bilişsel işlemlerdeki yeterliliğini ve düzeyini belirlemek amacı ile geliştirilmiştir.Ayrıca Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Öğrenme Güçlüğü,Zihinsel Engel, Travmatik Beyin Hasarları, Duygusal Bozukluk,Üstün Zekalı çocukların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

CAS , PASS (Planlama, Dikkat, Eş zamanlı, Ardıl) teorisinden türetilmiştir.Amacı eğitim alanlarındaki sorunları tespit edip uygun sağaltımın yapılmasıdır.Her alanın da kendi içinde üç alanı vardır.

Planlama ölçeğinde yaratıcı düşünme, problem çözme, dürtü kontrolü,oto kontrol, strateji kullanma ve kullandığı stratejiyi ifade etme, yeni karşılaşılmış durumlarda karşısında uygun tepkide bulunma,kendini değerlendirme ve gözleme alanları hakkında bilgi vermektedir.

Dikkat ölçeğinde, konsantrasyon,temek noktaya odaklanma,ilginin dağıimasını engelleme,dikkatin uzun süre devam ettirilmesi,çabanın sürdürülmesi alanlarına bakılmaktadır.

Eşzamanlı bilişsel işlemler ölçeği,kelimeler arasında bütün oluşturma,aynı anda birden fazla şeyi görme,analitik düşünme,yüksek düzeyde soyut düşünme vb. alanlarda bilgi vermektedir.

Ardıl bilişsel işlemler ölçeği konuşmanın seri organizasyonu, spontan dikkat, kelimelerin anlamsız olarak dizilimlerini kavrama vb.alanlarda bili vermektedir.

Çocukların özellikle 1. Sınıfa başlamadan önce kapsamlı bir değerlendirmeden geçmesi okulda yaşayacağı engeller ve akademik performansını etkileyecek sorunlardan kurtarmak anlamında önemli bir adımdır.Bu alanlarda sorun yaşayan bir çocuğun sınıfta başarılı olması çok zor. Çünkü öğrenme alanlarındaki bu problemler çoğu zaman öğretmenlerin de dikkatinden kaçabilmekte ve çocuk büyüdüğünde çok geç kalınmış olmak işe yaramamaktadır.

Kaynak: haberverildi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PinBahis | Bahis siteleri | Sesimol.net