Cas testi ( bilişsel değerlendirme sistemi )

CAS Testi bir bilişsel değerlendirme sistemidir. PASS (Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardışık) adı verilen bilişsel / nöropsikolojik teoriye dayanır. Norm referanslı bir bilişsel yetenek ölçümüdür.

CAS Testi 5-17 yaş arası çocukları bilişsel açıdan değerlendirir. Ay ırıcı tanılar ve eğitimsel planlama için önemli olan bilişsel işleme yeteneklerini ölçmek için tasarlanmıştır. Çocuk ve ergenlerin bilişsel olarak güçlü ve/veya geliştirilmesi gereken yönlerini değerlendirmek için geçerli ve güvenilir bir araçtır.

Cas Kullanım Alanları Nelerdir?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü olan çocukların değerlendirilmesi, mental retardasyon gibi durumların değerlendirilmesi, travmatik beyin hasarı olanların değerlendirilmesi, ciddi duygusal bozuklukları olanların değerlendirilmesi, üstün zekalı çocukların değerlendirilmesi, planlama problemleri olanların belirlenmesi ve başarının önceden kestirilmesi gibi durumlar için CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi) Batarya Zeka Testi uygulanabilir ve kullanılabilir.

Cas testi zihnin haritasını ve dikkat performansını ortaya çıkarır.

CAS, çocukların akademik başarılarını önceden tahmin etmeyi hedeflemektedir. PASS ölçeğinin her biri akademik performansın belirli alanlarındaki değerlendirme ölçütleriyle ilgilidir. Her çocuğun bilişsel gelişimi kendisine özgü bir şekilde ilerlemektedir. Çocukta zihinsel olarak hangi alanların yaş düzeyinde, ileri seviyede veya geliştirilmesi gereken durumda olduğuna CAS testiyle karar verilebilir.

CAS Testi Ölçüm Alanları Nelerdir?

Planlama: Çocuğun sorunların çözümlerini belirlediği, seçtiği, uyguladığı ve değerlendirdiği zihinsel bir işlemdir. CAS Planlama ölçeği ile değerlendirilen bilişsel alanlar:

• Stratejilerin oluşturulması, kullanılması
• Planların uygulanması, değerlendirilmesi
• Sonuçların tahmini
• Dürtü kontrolü
• Faaliyetin organizasyonu
• Planlı ve kontrollü tepki

Dikkat: CAS Dikkat Ölçeği ile değerlendirilen bilişsel alanlar

• Önemli noktaya odaklanma
• Dikkati uzun süre odaklayabilme
• İlginin dağılmasını engelleme
• Seçici dikkat ve konsantrasyon
• Dikkati sürdürebilme performansı

Eşzamanlılık: CAS Eşzamanlık Ölçeği ile değerlendirilen bilişsel alanlar:

• Kelimelerden bir fikir bütünlüğü oluşturma
• Parçadan bütün oluşturma
• Aynı anda birden çok noktaya eş düzeyli odaklanabilme
• Kelimeler arasındaki ilişkileri anlama
• Kavramların, vurgunun ve sözel ilişkilerin anlaşılması
• Uzamsal bilgi ile işlem yapma

Ardıllık: CAS Ardıllık Ölçeği ile değerlendirilen bilişsel işlem alanları

• Ardışık kelime serilerindeki seslerin doğru telaffuzu
• Kelimelerin dizilimlerini kavrama ve hatırlama
• Ardışık uyaranları anlama ve takip edebilme
• Seslerin özel dizilimli şekli ile çalışma
• Konuşmanın seri organizasyonu

Tüm bu sürecin iyi bir şekilde analiz edilmesi ve çocuğun doğru yönlendirilebilmesi için CAS testi ailelere ve eğitimcilere önemli faydalar sağlamakta, çocuk için bireysel gelişim programı hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. CAS testi yalnızca bu konuda eğitim almış ve sertifika almaya hak kazanmış olan uzmanlar tarafından uygulanabilmektedir.

Kaynak: gundemsimdi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PinBahis | Bahis siteleri | Sesimol.net