Miras Hukuku ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras HuMiras Hukuku, hukuk alanlarından biri olmakla birlikte gerçek kişilerin ölümü halinde mal varlığının mirasçılara intikalini düzenlemektedir. Atanmış ve yasal olmak üzere iki tür mirasçı vardır. Kişilerin ölümü halinde mirasa konu olan mal varlığının, bu yasal ya da atanmış mirasçılar arasında nasıl ve ne şekilde paylaşılacağı, kişinin varsa borçlarının nasıl ödeneceği Miras Hukuku kapsamında incelenir. Miras Hukuku, Medeni Kanun ile düzenlenmiştir. Kişinin mirasçıları, noterliklere bizzat ya da avukatı aracılığıyla başvuru yaparak mirasçılık belgesi alıp süreci başlatabilir.

Miras Hukuku Nedir? Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras Hukuku, ölen kişilerin mirasa konu olan mallarının mirasçılar arasında nasıl paylaşılacağını inceler. Bu durumda iki tür mirasçı vardır:

• Yasal mirasçı: Kişilere bağlı değildir, mirasçılara yasal olarak intikal edebilir.

• Atanmış mirasçı: Atanmış mirasçılar yasal açıdan ölen kişinin mirasçısı değildir. Miras bırakanın vasiyeti üzerine mirasçı olma hakkı kazanırlar. Mal paylaşımında önemli olan, kişinin eşidir. Mirasçıların yasal başvurusuyla mirasçılık belgesi alması durumunda mal paylaşımı, hukuki prosedürler kapsamında gerçekleştirilir.

Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır?

Mirastan kimin ne kadar pay alacağı, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konulardan biri. Miras hukuku hükümlerine göre eş, kişinin yasal mirasçısıdır. Bununla birlikte mirastan ne kadar pay alacağı, kimlerle birlikte mirasçı olduğuna bağlıdır. Eğer kişi vefat edince geriye bir tek eşi kaldıysa mirasın tamamını eş alır.

• Ancak eş, miras bırakan kişinin çocukları, torunları ya da onların çocuklarıyla birlikte mirasçıysa o zaman mirasın dörtte birini alır.

• Eş kişinin anne babası ile onların çocuklarıyla birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısını kanunen almaya hak kazanır.

• Eş, ölen kişinin büyükanne, büyükbaba, hala, teyze, dayı ve amca gibi akrabalarla birlikte mirasçıysa da mirasın dörtte üçünü alır.

Miras bırakanın 2 çocuğu varsa mirastan üçte bir pay alırlar. Mirasçının çocukları, mirastan eşit hak alırlar.

Mirasçılık Belgesi Nedir? Veraset İlamı Nasıl çıkarılır, Nereden Alınır?

Mirasçılık belgesi, miras işlemlerinin başlatılması için gerekli olan belgedir. Bir kişinin vefatı durumunda, bıraktığı mal varlığının kimler arasında ve nasıl paylaştırılacağı araştırılır. Türk Medeni Kanunu ile düzenlenen mirasçılık belgesi, mirasçıların mal varlığından ne kadar pay alacağını gösteren belgedir. Mirasçılık belgesi diğer adıyla veraset ilamı, noterliklerden ya da sulh mahkemelerinden alınabilir. Kişiler, Miras Hukuku gerekliliklerini yerine getirmek için bu belgeyi şahsen ya da avukatları aracılığıyla başvuru yaparak alabilirler.

Kimler Mirasçılık Belgesi Talebinde Bulunabilir?

Mirasçılık belgesi başvurusunu yasal mirasçılar yapabilir. Bununla birlikte atanmış mirasçılar da başvuru yapabilir. Veraset ilamı için sadece bir mirasçı bile başvuru yapabilir. Yani tüm mirasçıların toplanıp başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır. Miras hukuku kapsamında belgeyi talep edenler, mirasçı olduğunu ispatlamakla yükümlüdür. Bir kişinin başvurusu sonrasında diğer mirasçılar yetkili makamlar tarafından araştırılır ve mirasa dahil edilir.

Mirasçılık Belgesi İçin Avukat Gerekir Mi?

Mirasçılık belgesi için avukat, işlemlerin her zaman daha hızlı ve sağlıklı yürümesini sağlayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PinBahis | Bahis siteleri | Sesimol.net